Spennende nyheter! Et lovforslag i USA vil begrense kollisjonsfaren for fugler, dersom det blir … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Spennende nyheter! Et lovforslag i USA vil begrense kollisjonsfaren for fugler, dersom det blir vedtatt. Og problemet er omfattende: I 2014 anslo magasinet Science News at mellom 365 og 988 millioner fugler årlig døde i kollisjon med vinduer. Det tilsvarer mellom 2 og 10 prosent av alle fugler i USA. I Norge tar Norske arkitekters landsforbund (NAL) problemet med kollisjoner på alvor, og inviterer … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar