Som følge av en dramatisk bestandsnedgang har bengalgribben havnet på den internasjonale rødlista i kategorien «kritisk truet». Årsaken ligger i bruken av medisiner på buskap, som gribbene får i seg når de spiser kadaver. Medisinene er dødelige for gribbene. Nå meldes det om lys i tunellen: url Alle samfunn trenger et renovasjonsvesen – beskytt verdens gribber! Foto: Frøydis Kvaløy (Norsk Ornitologisk Forening)