Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet fra Høgskolen i Hedmark (Hjorteviltet)

Annonser:

Rapporten er forfattet av Jos M. Miller, Torstein Storaas, Floris M. Van Beest og Gudbrand Lien. Prosjektet har undersøkt hvordan vilttiltak som foring virker på elgens økologi og grunneiers økonomi.           (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar