Slutt på pelsdyroppdrett i Tyskland! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

En lovendring vedtatt 2. juni sørger for at pelsdyroppdrett ikke lenger blir lønnsomt i Tyskland. De resterende minkfarmene blir nødt til å legge ned innen fem år. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar