Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ for Salmonella. Foto: Eivind … (Veterinærinstituttet)

Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ for Salmonella. Foto: Eivind … (Veterinærinstituttet)