Slik testes hester og staller for Salmonella (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ for Salmonella. Foto: Eivind … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Slik testes hester og staller for Salmonella (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Etter fire døgn kan man normalt si om prøven er positiv eller negativ for Salmonella. Foto: Eivind … (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar