Skremmende signaler fra Akvariet i Bergen (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Å holde ville arter i fangenskap blir verden over legitimert med muligheten dette gir til å lære om atferd og levesett, og dermed også en bedre forståelse for naturen vi lever i. I lys av dette er Akvariet i Bergen sitt forslag om å skyte måker høyst overraskende, og avslører en skremmende holdning til den lokale faunaen. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar