Å holde ville arter i fangenskap blir verden over legitimert med muligheten dette gir til å lære om atferd og levesett, og dermed også en bedre forståelse for naturen vi lever i. I lys av dette er Akvariet i Bergen sitt forslag om å skyte måker høyst overraskende, og avslører en skremmende holdning til den lokale faunaen. (Norsk ornitologisk forening)