Skogbruket forvandler landskapet og arters livsbetingelser radikalt gjennom sine flatehogster og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Skogbruket forvandler landskapet og arters livsbetingelser radikalt gjennom sine flatehogster og planteskoger. Høyere krav til naurhensyn bør også inkludere innskrenket hogst i hekketiden. NOFs Martin Eggen og WWFs Trude Myhre snakker om skog i NRK Nordland. https://www.nrk.no/nordland/frykter-for-fuglene-i-hekketiden-1.13928335 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar