Skjødeløs arealbruk som følge av Nasjonal ramme for vindkraft

Annonser:

I likhet med mange andre naturvernorganisasjoner har også NOF lenge ønsket en samlet plan for vindkraftutbyggingen. En slik plan må identifisere steder der man kan fremskaffe ny fornybar energi med akseptable konsekvenser for naturen. Den nasjonale rammen for vindkraft kan komme til å bomme kraftig på et slikt mål.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar