Nylig kom Norsk institutt for naturforskning (NINA) med rapporten «Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen -Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017». Avisa GD presenterer 9. oktober rapporten med overskriften «Sportsfiskere slapp av… skarven tar lite av fisken dere vil ha». Spørsmålet er om vi nå får en debatt preget av kunnskap, eller om råkjøret mot skarvene fortsetter.