Skal vi jakte på kongeørn? (WWF-Norge)

Annonser:

Denne uken ba flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité regjeringen om å sette i gang et forsøksprosjekt med «forvaltning» av kongeørn på Fosen og i Troms. – Betyr dette at flertallet på Stortinget vil åpne for jakt på kongeørn? spør rådgiver i WWF-Norge Sverre Lundemo.  Kongeørn er i dag en fredet art, som det ikke drives jakt på i noe land. Slik innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen e … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar