Skal våre dyre- og fuglearter med jakttid forvaltes av miljømyndigheter eller av landbruksmyndigheter? Regjeringens beslutning om å overføre ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser til Landbruks- og matdepartementet (Norge) vekker oppsikt. Ola Elvestuen Klima- og miljødepartementet (Norge) http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2010 (Norsk Ornitologisk Forening)