Sitter du på urapporterte observasjoner av hekkende tjeld fra i sommer? Legg dem inn i Artsobservasjoner eller på fuglevennen.no innen 10. oktober! (Foto: Trond Thorsteinsson) http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2157 (Norsk Ornitologisk Forening)