Selvsagt er tjelden nominert som fylkesfugl for Nordland, som også er Årets Fugl. Et kjærkomment vårtegn, og nå i august har brorparten av tjeldene allerede forlatt oss. Velkommen tilbake til neste år! #åretsfugl http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2121 (Norsk Ornitologisk Forening)