Seier: Ingen endring av Naturmangfoldloven! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

Stor seier for ulvene og de andre ville dyrene: Det blir ingen endring i Naturmangfoldsloven for å kunne skyte flere truede ulver, slik regjeringen ønsket! (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar