Se etter trekkende ringgjess

Annonser:

I september reiser ringgjess fra hekkeområder på Svalbard og Nord-Grønland forbi Norge på vei til overvintringsområdene sine. En gruppe forskere som følger gåsetrekket med satellittsendere vil kombinere disse dataene med trekkobservasjoner som er innrapportert til artsobservasjoner.no.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.