Satellittmerket Hubro ved planlagte vindkraftverk i Snillfjord

Annonser:

NOFs prosjekt “Kartlegging av hubroens territoriebruk i fire ulike habitattyper” har resultater som viser at planlagte områder for vindkraftverk er viktige leveområder for hubro. Resultatene viser også at det er behov for strengere krav til konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftutbygginger.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar