Sandsvale var Årets Fugl 2010, og kartleggingen av arten det året gir grunn til bekymring for dens situasjon i Norge. Sandsvala har forsvunnet fra store deler av sitt tidligere utbredelsesområde her til lands, og NOF er av den formening at arten bør inn på rødlista ved neste revidering.