Samarbeid med Hjorteviltportalen (Hjorteviltet)

Annonser:

Stiftelsen Elgen har inngått avtale med Hjorteviltportalen om publisering  av fagstoff. Dette vil bety at tilgangen på relevant fagstoff vil bli bedre på begge hjemmesider framover! (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar