Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA – Naturperle og fugleeldorado

Annonser:

Hver måned fremover vil NOF presentere et norsk IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Hvert IBA har sine unike naturkvaliteter og utfordringer, og våre voktere overvåker områdene for å beskytte dem. Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA er et viktig område for store mengder våtmarksfugler.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA – Naturperle og fugleeldorado

Annonser:

Hver måned fremover vil NOF presentere et norsk IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Hvert IBA har sine unike naturkvaliteter og utfordringer, og våre voktere overvåker områdene for å beskytte dem. Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA er et viktig område for store mengder våtmarksfugler.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar