Salmonella Typhimurium påvist hos hest (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Begge de smittede hestene stod på Hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar