Begge de smittede hestene stod på Hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget… (Veterinærinstituttet)