Veterinærinstituttet har bekreftet funn av bakterien  Salmonella  Bareilly i en prøve fra et hus med slaktekyllingproduksjon i Finnøy kommune.    11.02.2016 (Veterinærinstituttet)