Salmonella Bareilly påvist i slaktekyllingflokk (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet har bekreftet funn av bakterien  Salmonella  Bareilly i en prøve fra et hus med slaktekyllingproduksjon i Finnøy kommune.    11.02.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar