Rolf Bjerke Larssen tildelt hederspris innen veterinær epidemiologi (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Rolf Bjerke Larssen, førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole, NMBU, mottok hedersprisen for sin store innsats når det gjelder opplæring av veterinærstudenter og doktorgradsstudenter i forsøksdesign og forskningsmetodikk. Prisen ble delt ut på et symposium arrangert av Veterinærinstituttet og NMBU på Adamstua i dag.  12.05.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar