Rognebærinvasjon! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I høst var hele Nordland farget rødt av rognebær. Mange fugler finner de små røde bærene smakfulle, og i vinter har vi hatt en av tidenes største invasjoner av bærspisere i Nordland. Det store antallet av fugler har blitt lagt merke til av mange, og de mest tallrike artene har vært gråtrost og sidensvans. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar