Retesting viktig for friskmelding av villreinbestander (Veterinærinstituttet)

Annonser:

I første fase av jakten villreinjakten i Norfjella some 1 i 2016 ble det kun benyttet EU-godkjent på… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar