I første fase av jakten villreinjakten i Norfjella some 1 i 2016 ble det kun benyttet EU-godkjent på… (Veterinærinstituttet)