Resultater fra EuroBirdwatch (EBW) 2010

Annonser:

Eurobirdwatch ble arrangert helga 2.-3. oktober. Det ble rapportert inn 137 988 fugler fordelt på 214 arter. Antall deltakere var 356 som er en mer enn året før. De tre vanligste artene var bjørkefink, stær og kortnebbgås. Helgen var preget av dårlig vær over store deler av landet og resultatene ble lavere enn forventet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar