Restaurering av våtmark er i skuddet!

Annonser:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte tidligere denne uke ut en høring på nasjonal plan for restaurering av våtmark. Etter høringen vil DN velge ut om lag ti lokaliteter som skal bli landets fremste restaurerte våtmarksområder. Blant områdene som er inkludert i høringen er det kjente navn som Røstlandet og Slevdalsvannet på Lista.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar