Reseptfritak for bendelormbehandling (Dognews.no)

Annonser:

Statens legemiddelverk har nå gitt midlertidig unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet 50 mg tabletter. Droncit har effekt mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) hos hund og katt. (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar