Klima- og miljødepartementet svarer miljøorganisasjonene med en skryteliste over positive miljøtiltak. – Regjeringen har foretatt en systematisk nedbygging av norsk natur de siste fire årene. Denne skrytelisten over enkelttiltak endrer ikke på det, sier Nina Jensen.  WWF Verdens naturfond, Norges naturvernforbund og Sabima la forrige uke frem rapporten Naturpolitisk resultatliste. Rapporten er en … (WWF-Norge)