I statsbudsjettet for 2018 gir Landbruksdepartementet pelsnæringen 2 millioner til dyrevelferdsprogram, men kutter all støtte til det ideelle dyrevelferdsarbeidet. (NOAH – for dyrs rettigheter)