Regjeringen kutter drastisk i bevilgningene til truede arter og naturtyper, og leverer et klimabudsjett som er for lite ambisiøst. – Regjeringen bruker sitt siste budsjett til å bygge ned norsk natur, sier WWFs Ingrid Lomelde.  Regjeringen presenterte i dag sitt reviderte nasjonalbudsjett, og WWF er langt fra imponert over miljøprofilen. Budsjettet inneholder et kraftig kutt til truede arter og na … (WWF-Norge)