– Regjeringen tar feil om investeringer i fornybar energi (WWF-Norge)

Annonser:

Regjeringen sier nei til forslaget om at oljefondet bør få investere direkte i fornybar energi og trosser med det en lang rekke faglige anbefalinger. WWF mener regjeringens beslutning er fattet på for svakt grunnlag. I dag er det høring i Stortinget. Dersom det norske oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland (SPU) får investere direkte i fornybar energi, vil det potensielt føre til enorme kutt i gl … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar