Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland

Annonser:

Nesten ni år etter at Nord-Norsk Vindkraft AS søkte om utbygging av Sleneset vindkraftverk er det nå kommet et endelig avslag. Olje- og Energidepartementet mener at lønnsomheten ikke kan kompensere for den negative kostnaden prosjektet får for naturmangfoldet, da i særdeleshet for hubrobestanden.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar