Regjeringen løper fra sitt ansvar for svarthalespoven

Annonser:

Det ble for konfliktfylt og dyrt for Norge å ta vare på de 17 parene av den sterkt truete svarthalespoven som hekker på Jæren. Regjeringen har derfor foreslått å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOF mener forslaget er tafatt og skuffende, og viser regjeringens unnvikende holdning i forvaltningen av trua arter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.