Regjeringen løper fra sitt ansvar for svarthalespoven

Det ble for konfliktfylt og dyrt for Norge å ta vare på de 17 parene av den sterkt truete svarthalespoven som hekker på Jæren. Regjeringen har derfor foreslått å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOF mener forslaget er tafatt og skuffende, og viser regjeringens unnvikende holdning i forvaltningen av trua arter.

Legg igjen en kommentar