Regjeringen har vedtatt å flytte ansvaret for «høstbare viltressurser» fra Klima- og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Regjeringen har vedtatt å flytte ansvaret for «høstbare viltressurser» fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet, men hva dette betyr er uklart. Selv ikke regjeringen ser ut til å kunne gi svar… https://www.dagsavisen.no/innenriks/for-fort-hjort-1.1093080 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar