Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika – et tilbakeslag for naturvernet i Norge

Annonser:

NOF er rystet over regjeringens beslutning om å godkjenne planene om firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde i Hamar, og også oppheve vernet i deler av naturreservatet. NOF anser dette som et tilbakeslag for naturvernet i Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.