I regjeringens forslag til statsbudsjett er all støtte til dyrevern fjernet. Dyrevernalliansen vil miste statsstøtten. (Dyrevernalliansen)