Reduserte gaupekvoter (Foreningen Våre Rovdyr)

Annonser:

Miljøverndpartementet har gitt Foreningen Våre Rovdyr delvis medhold på klager i forbindelse med den høye jaktkvoten på gaupe i 2012. – Rovviltnemndenes jaktkvote på gaupe var langt over et forsvarlig nivå. Nå har da også Miljøverndepartementet senket kvoten med 39 individer – fra 157 til 118 dyr (http://www.rovviltportalen.no/content/500044433/Kan-felle-118-gauper-under-kvotejakta) . Kvotejakten … (Foreningen Våre Rovdyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.