Redaktørskifte i Ornis Norvegica (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I 2018 er det 40 år siden NOFs fagtidsskrift Cinclus ble opprettet. Tidsskriftet har senere skiftet navn til Ornis Norvegica og er i dag helt nettbasert. Ingvar Byrkjedal har vært redaktør siden 2011, men ble ved årsskiftet avløst av professor Arild Johnsen fra Naturhistorisk museum i Oslo. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar