Ramsarkonvensjonens generalsekretær på besøk til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem på Ringerike

Annonser:

I slutten av august i år fikk Norge for første gang besøk av generalsekretæren i Ramsarkonvensjonen. Dr. Christopher Briggs hadde møter med det norske embetsverket og naturvernorganisasjoner i Oslo. Oppholdet ble avsluttet med en befaring til Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem – et område som trues av planer om omfattende samferdselsprosjekter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.