Ramsarkonvensjonen har kontaktet Norge vedrørende Tyrifjorden

Generalsekretæren i Ramsarkonvensjonen besøkte Norge i august i år. Bare få uker senere mottok norske myndigheter brev fra sekretariatet i Sveits der det stilles spørsmål om de planlagte samferdselsprosjekter med motorvei og jernbane som kan ødelegge de internasjonalt viktige våtmarkene på Ringerike.

Legg igjen en kommentar