Ramsarkonvensjonen har kontaktet Norge vedrørende Tyrifjorden

Annonser:

Generalsekretæren i Ramsarkonvensjonen besøkte Norge i august i år. Bare få uker senere mottok norske myndigheter brev fra sekretariatet i Sveits der det stilles spørsmål om de planlagte samferdselsprosjekter med motorvei og jernbane som kan ødelegge de internasjonalt viktige våtmarkene på Ringerike.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar