Rødliste for naturtyper lansert i dag

For første gang har Norge fått en rødliste for naturtyper! I dag ble nyvinningen lansert, og NOF hilser arbeidet velkomment som et sterkt ønsket produkt som vil ha stor betydning for forvaltningen av norsk natur. Vi skal merke oss at elvedeltaer, strandenger og fuglefjell omfattes av rødlista for naturtyper.

Legg igjen en kommentar