I dag fikk Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa overlevert rapporten ”Fra Land til Sjø” som er… (Norges Rederiforbund) (Dognews.no)