Plastproduktene hoper seg opp i havsulas reir. Marin forsøpling har virkelig blitt et omfattende problem! https://www.dagbladet.no/nyheter/terje-mott-av-trist-syn—det-har-aldri-vaert-sa-ille-som-i-ar/69850173 (Norsk Ornitologisk Forening)