Globalt utvikles og investeres det stort i nye produkter som kan erstatte animalsk protein i kosten og på den måten bidra til å øke global matsikkerhet på en bedre måte. (NOAH – for dyrs rettigheter)