– Vi kan ikke vente på at kjøttindustrien skal forbys, sier filosof Peter Singer i intervju med Dyrevernalliansen. (Dyrevernalliansen)