Pesten ble spredt mellom mennesker, ikke via rotter

Annonser:

Ny studie avfeier rotter som kilde til spredning av svartedauden. Synderne var lus eller lopper.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar