Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2016 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på to lokaliteter i Nordland.  02.03.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2016 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på to lokaliteter i Nordland.  02.03.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar