Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi i 2016 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på en lokalitet i Nordland. 04.02.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar