Strid om palestinsk deltakelse har forsinket forhandlingene om en ny våpenhandelsavtale. Palestinerne må få komme til orde, mener utviklingsminister Heikki Holmås (SV). (VG Utenriks) (Dognews.no)